ON TOUR

TOUR 2008

ITALY

GERMANY

SWITZERLAND

TOUR 2007

ITALY

GERMANY

CHINA

TOUR 2006

ITALY

GERMANY

TOUR 2005

TOUR 2004

ITALY

GERMANY

SWITZERLAND

OTHER CONCERTS

2019-2009 | 2008-1997